3.02.2017

துளி .41

மாறிக்கொண்டேயுள்ளது
யுத்தக்களம்
எதிரி ஒருவனே
மாறுமா
போர்முறை
தற்காப்பிலிருந்து ...

                                                 02.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...