3.19.2017

துளி .46

தொடங்குகிறேன்
மறுபடியும்
சுழியத்திலிருந்து ....
பள்ளத்திலிருந்து மேட்டுக்கு 
இருளிலிருந்து ஒளிக்கு
பலவீனத்திலிருந்து பலத்துக்கு ....
தொடர்ந்த பயணம்
தொடரும் பயணம்
தொடர வேண்டிய பயணம் ....

                                               09.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 75.

  நான் படித்த மகாபாரத கதைகள்.   இந்திய மக்கள் எல்லோரும் சிறுவயது முதலே ராமயணம் மற்றும் மகாபாரதம் சார்ந்த கதைகளை கேட்டுதான் வளர்கிறார்கள். ...