3.19.2017

துளி .47

எத்தனை கொலைகள்
மதத்தின் பெயரால்
எத்தனை தற்கொலைகள்
 சாதியின் பெயரால்
சமத்துவம் எப்போது
மானுடத்தின் பெயரால்

                                             14.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...