3.29.2017

துளி .58

ஒற்றை
புள்ளியில் இருந்து
புறப்படும் எண்ணற்ற
கோடுகளில் நாமும் இருவர்
ஒருவரை ஒருவர்
முந்தி செல்லலாம்
நாம்
சற்று தூரம்
சமமாகவே பயணிக்கும்
சாத்தியங்களும் உண்டு
சாத்தியமே இல்லை
நாம்
சந்திக்கவும் சங்கமிக்கவும்.

                                                             25.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...