3.19.2017

துளி .48

இனி
தவறு செய்யமாட்டேன்
சபதம் செய்கிறேன்
ஒவ்வொரு முறையும்
தவறு செய்த பின்பு

                                          14.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...