3.19.2017

துளி .53

நன்றி 
சொல்ல விரும்புகிறேன் 
கடவுளுக்கு அல்ல 
பேரன்பு 
மிக்க மனிதர்களுக்கு...

                                        18.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...