3.19.2017

துளி .53

நன்றி 
சொல்ல விரும்புகிறேன் 
கடவுளுக்கு அல்ல 
பேரன்பு 
மிக்க மனிதர்களுக்கு...

                                        18.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...