3.29.2017

துளி .60

கரைந்த  கனவுகளை 
நினைவூட்டுகிறது 
இந்த கோடையின் 
நீண்ட பகல் .....

                                                28.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...