3.29.2017

துளி .57

என்னை
வீழ்த்துகிறது
வெயிலின்
வெக்கை

என் மீது
மழை சாரலாய்
விழுகிறது
உன் பார்வை

                                24.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...