3.19.2017

துளி .51

அதீத 
அன்பும் 
அபத்தமானதே ......

                                    17.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...