3.09.2017

துளி .42

தொலைத்துவிடவே
நினைக்கிறேன் 
உன் நினைவுகளை ....
தொலைக்கமுடியாமல் 
தத்தளிக்கிறேன் 
உன் நினைவுகளோடு ....

                                         04.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...