3.02.2017

துளி .35

இரவும் பகலும்
சங்கமிக்கும் தருணம்
வாகனம் குறைவான தெரு
நடந்தது வருகிறோம் எதிரெதிரே
கடந்து செல்கிறோம்
பார்க்காதது போல்
ஒருவரை ஒருவர்
பார்த்தபடியே ...

                                          24.02.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...