3.09.2017

துளி .45

விச விதைகளை
 விருப்பமுடன் விதைக்க
துடிக்கும் உன்னை
விலகி செல்வதில் 
தவறு ஏதுமில்லையென
உறுதியாக நம்புகிறேன் ..
உன் விருப்பங்களும்
என் கனவுகளும்
எதிர் எதிரானவை
நான் உண்பதுமில்லை
யாருக்கும்
உண்ணக் கொடுப்பதுமில்லை
விச விதைகளை.

                                 07.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...