3.29.2017

துளி .59

ஒன்றுமே புரியவில்லை
எனக்கு பிடிக்கவில்லை
நீ எழுதுவது
கவிதையே யில்லை
ஏற்று கொள்கிறேன்
உன் விமர்சனங்களை 
உனக்கு
பிடிக்காத கவிதைகளை
எழுதி எழுதி முடிவில்
நான் எழுதக்கூடும்
உனக்கும் எனக்கும்
பிடித்த கவிதை ஒன்றை

                                                      25.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...