3.02.2017

துளி .36

ஊடலுக்கு பிறகான 
சமாதானத்துக்கு
ஈடான
இன்பம் வேறுயில்லை
இவ்வுலகில் ...

                                    24.02.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...