3.09.2017

துளி .44

வெளிப்படையாய்
பேசலாம் என்றாய்
விருப்பத்தை சொன்னால்
விலகி செல்கிறாய் ...
வெளிப்படை
என்பதன் பொருள்
 உன் அகராதியில்
உள் ஒன்று வைத்து
வெளியில்
ஒன்று பேசுவதோ...

                                   06.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...