3.28.2020

துளி . 266

போலிகள் - 1
பொய்யை உண்மையென
நம்புகிறவர்கள்
உண்மையை பொய்யென
பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...