3.30.2020

துளி . 282

வளர்ச்சி
முன்னொரு காலத்தில்
தீபந்தங்களால்
சுட்டு எரித்தனர்
சுடர்விட்ட குழந்தைகளை,
பின்னொரு காலத்தில்
தலைக்குமேல் உயர்த்திய
நீண்ட வாளால்
கர்பிணிகளின் வயிற்றை
கிழித்துக் கொன்றனர்,
குற்றமற்றவர்களை
கொன்று குவிக்குக்
வெறியோடு இன்று
தூப்பாக்கியால்
குறிப்பார்க்கிறார்கள்,
வளர்ச்சியின் ஆதரவாளர்களே
இப்போதாவது நேர்மையாக
பதில் சொல்லுங்கள்
நீங்கள்
சொன்ன வளர்ச்சி
என்பது இதுதானா,
சனநாயகம் காக்குமா
சாகடிக்கப்படும் மக்களை.                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( தில்லி வன்முறையின் போது )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...