3.28.2020

துளி . 268

போலிகள் - 3
விஞ்ஞான கண்டுபிப்புகள்
மூலம் அவர்கள்
பரப்பியது எல்லாம் 
மூட நம்பிக்கைகளையே.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...