3.28.2020

துளி . 268

போலிகள் - 3
விஞ்ஞான கண்டுபிப்புகள்
மூலம் அவர்கள்
பரப்பியது எல்லாம் 
மூட நம்பிக்கைகளையே.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...