3.28.2020

துளி . 268

போலிகள் - 3
விஞ்ஞான கண்டுபிப்புகள்
மூலம் அவர்கள்
பரப்பியது எல்லாம் 
மூட நம்பிக்கைகளையே.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 75.

  நான் படித்த மகாபாரத கதைகள்.   இந்திய மக்கள் எல்லோரும் சிறுவயது முதலே ராமயணம் மற்றும் மகாபாரதம் சார்ந்த கதைகளை கேட்டுதான் வளர்கிறார்கள். ...