3.28.2020

துளி . 267

போலிகள் - 2
தேசபக்தியின் பேரால்
அவர்கள் செய்ததெல்லாம்
தேசவிரோத செயல்களே...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              06.01.2020.        

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...