3.30.2020

துளி . 272

திரும்பாமல் செல்லும்
தேவதையின் 
பின்னால் 
செல்கிறான் அவன்
எதாவது ஒரிடத்தில் 
திருப்பம் வருமென்ற நம்பிக்கையோடு.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...