3.30.2020

துளி . 272

திரும்பாமல் செல்லும்
தேவதையின் 
பின்னால் 
செல்கிறான் அவன்
எதாவது ஒரிடத்தில் 
திருப்பம் வருமென்ற நம்பிக்கையோடு.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...