3.30.2020

துளி . 276

பொய்யும்
மெய்யும்
கலந்த 
ஒரு
சொல்
காதல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...