3.30.2020

துளி . 276

பொய்யும்
மெய்யும்
கலந்த 
ஒரு
சொல்
காதல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...