3.30.2020

துளி . 290

தீராத் துயரங்களைத்                                                                                     தீக்கறையாக்கிவிடுகிறது                                                                                          தேவதையின் 
ஒற்றைப் பார்வை....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...