3.30.2020

துளி . 283

உடையில் நாகரிகம்
உள்ளத்தில் காட்டுமிராண்டி.                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( தில்லி வன்முறையின்போது )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...