3.30.2020

துளி . 286

இரண்டும்
சமமென
சொல்கிறாய்
சமத்துவமும்
பிரிவினையும்
சமமாவதெப்படி.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...