3.30.2020

துளி . 286

இரண்டும்
சமமென
சொல்கிறாய்
சமத்துவமும்
பிரிவினையும்
சமமாவதெப்படி.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...