3.30.2020

துளி . 271

என் இடத்துல இருந்து பாருங்க
அப்ப புரியும் என்றான் ஒருவன்
என் இடத்துல இருந்து பாருங்க
அப்ப புரியும் என்றான் மற்றொருவன்
இதைகேட்ட இன்னொருவன் சொன்னான்
எவனும் அடுத்தவன்
இடத்துல இருந்து
பார்க்க தயார இல்ல.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           03.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...