3.30.2020

துளி . 287

பேரன்பு
உன்னை
வெறுக்க
எனக்கு
ஆயிரம்
காரணங்கள்
இருக்கின்றன ...
என்பதிற்கு
பதிலாக
சொன்னேன்
உன்னை
நேசிக்க
எனக்கு
ஆயிரத்தொரு
காரணங்கள்
இருக்கின்றன ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...