3.30.2020

துளி . 287

பேரன்பு
உன்னை
வெறுக்க
எனக்கு
ஆயிரம்
காரணங்கள்
இருக்கின்றன ...
என்பதிற்கு
பதிலாக
சொன்னேன்
உன்னை
நேசிக்க
எனக்கு
ஆயிரத்தொரு
காரணங்கள்
இருக்கின்றன ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...