3.30.2020

துளி . 275

தனியாகவே எதிர்கொள்கிறேன்                                                                                    வருடங்கள் தோறும்
காதலர் தினத்தை
புலம்புகிறன்றவனுக்கு பதிலாக
மற்றொருவன் சொன்னான்
உன் விலாசம்
தேடி அலைந்து
கொண்டிருக்கலாம்
உன் தேவதை
கலங்காது காத்திரு
காதலை துணைக்கு வைத்துக்கொண்டு.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             08.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...