3.30.2020

துளி . 281

வளர்ச்சி வளர்ச்சி 
என்றதெல்லாம் 
வன்முறையை தானோ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( தில்லியில் வன்முறைகள் நிகழ்ந்தபோது )                                                                                                                                                                                                                                                                                    26.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...