3.30.2020

துளி . 281

வளர்ச்சி வளர்ச்சி 
என்றதெல்லாம் 
வன்முறையை தானோ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( தில்லியில் வன்முறைகள் நிகழ்ந்தபோது )                                                                                                                                                                                                                                                                                    26.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...