3.30.2020

துளி . 284

உன்னை விட்டு
விலகுவதில்லையென                                                                                 பிடிவாதத்தோடுதான்
இருந்தேன்
ஆசைகளை 
நிராசைகளாக்கும் வாழ்வு                                                                                     அதெற்கெல்லாம்                                                                                                    அனுமதிக்கிறதா என்ன.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   02.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...