3.28.2020

துளி . 270

போலிகள் - 5
உண்மையில்
இல்லாத பெருமையை
நிலை நாட்டவே 
அஃறிணையும்
உயர்திணையும்
ஒன்றென சொல்லும்
நீதான்
உயர்திணையும்
உயர்திணையும்
ஒன்று கலப்பதை
உண்மையில்லை
என்கிறாய் ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...