3.30.2020

துளி . 289

புரட்சி
எழுச்சி
மாற்றம்
ஏமாற்றம்
மறுபடியும்
ஒருமுறை
நிரூபித்துள்ளார்
தானொரு
மகாநடிகன் என...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...