3.30.2020

துளி . 285

துயரில் 
வீழும் 
மனிதர்களுக்கா
துயருவதைத் 
தவிர்த்து
வேறென்ன
செய்யமுடிகிறது
பொருளற்ற
இவ்வாழ்வில்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...