3.30.2020

துளி . 285

துயரில் 
வீழும் 
மனிதர்களுக்கா
துயருவதைத் 
தவிர்த்து
வேறென்ன
செய்யமுடிகிறது
பொருளற்ற
இவ்வாழ்வில்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...