3.30.2020

துளி . 274

96 <> ஜானு
அவனின்
இருளான உலகினுள்
அவள் 
ஒளியாக வந்தாள்.
அற்புதங்கள் நிகழ
நீண்ட நாட்கள்
தேவையில்லை,
பேரன்பு மிகுந்த
ஓர் இரவு போதும்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...