3.30.2020

துளி . 274

96 <> ஜானு
அவனின்
இருளான உலகினுள்
அவள் 
ஒளியாக வந்தாள்.
அற்புதங்கள் நிகழ
நீண்ட நாட்கள்
தேவையில்லை,
பேரன்பு மிகுந்த
ஓர் இரவு போதும்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...