3.30.2020

துளி . 273

கலங்காத 
காதலோடு
காத்திருக்கிறான் 
காதல் 
தேவதையின் 
வருகைக்கா...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07.02.2020.                                                                 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...