3.28.2020

துளி . 269

போலிகள் - 4
கருத்தை கருத்தால்
எதிர்கொள்ள திராணியின்றி
வழிபறி கொள்ளையனாய்
முகத்தை மூடிக்கொண்டு
கொலைசெயல் புரியும்
கயவர்கள் அவர்கள்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...