3.28.2020

துளி . 269

போலிகள் - 4
கருத்தை கருத்தால்
எதிர்கொள்ள திராணியின்றி
வழிபறி கொள்ளையனாய்
முகத்தை மூடிக்கொண்டு
கொலைசெயல் புரியும்
கயவர்கள் அவர்கள்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07.01.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...