3.30.2020

வரி . 16

மனிதன் பலவீனங்களால் சூழப்பட்டவன்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29.03.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...