3.30.2020

வரி . 16

மனிதன் பலவீனங்களால் சூழப்பட்டவன்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29.03.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...