3.30.2020

துளி . 277

அச்சச்சோ 
சாதாரண சொல் 
தேவதைகள் 
உச்சரிக்கும்போது மட்டும் 
அடடா 
எத்தனை அழகு...                                                                                                                                                                      17.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...