3.30.2020

துளி . 280

கருணையற்ற காலம்
கருணையோடு 
முடித்துவைத்தது 
முடிவில்லா தேடல் 
கொண்டவனின் வாழ்வை...                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( வேலு சார் நினைவாக )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21.02.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...